ประกาศผลการสอบ ชั้น ม.4 รอบทั่วไป

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอ...

ประกาศผลการสอบ ชั้น ม.4 โควตาทุนเรียนดี

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอ...

ประกาศผลการสอบ ชั้น ม.1 รอบทั่วไป

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอ...

ประกาศผลการสอบ ชั้น ม.1 ทุนเรียนดี

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอ...

ประกาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4