ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย “คลิกเพื่ออ่าน…”