วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด และโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์