วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นางอัมพร จันทนะเปลิน ครูรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ และคณะครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ