วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ ครูสมปรารถนา พงษ์สวัสดิ์ ครูฝ่ายงานวิชาการ และครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรี​ทรายมูล​