วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ทีมครูแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่