วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร เเละคณะครูแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ร่วมประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 32 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา 100% และ 50% เพื่อชี้แจงแนวทางการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย