วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30.น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มอบหมายให้ นายกฤษฎา ใจหล้า รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูเเนะเเนว ร่วมเเนะเเนว ชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จำนวน 40 ท่าน เพื่อชี้แจงแนวทางการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ตึกอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด