วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 13.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม B ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย