วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะครูทีมแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ชี้แจงประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง ( เชียงรายจรูญราษฎร์)