วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักเรียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตาเรียนดีภายนอก) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

รูปภาพเพิ่มเติม: คลิก