ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาเรียนดี “คลิกเพื่ออ่าน…”