วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาเรียนดีภายนอก โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประชุมพญามังราย