ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โควตาทุนเรียนดี “คลิกเพื่ออ่าน…”