วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 โดยนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการรับรายงานตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง ณ หอประชุมพญามังราย