ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการเจียระไนเพชร (เพิ่มเติม) “คลิกเพื่ออ่าน…”