นักเรียนสามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ “คลิกเพื่ออ่าน…”